Binnen-hoeveel-dagen-baby-aangeven, je kind aangeven? in één klik naar de juiste pagina voor de aangifte geboorte van je baby in jouw gemeente. hoe en waar op een overzichtelijke pagina met links naar de website van jouw gemeente.. U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen. dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte af. binnen 3 dagen geboorteaangifte doen u moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de ..., waar en wanneer u aangifte moet doen van de geboorte van uw kind. en de regels voor de keuze van de voornaam en achternaam..

Aangeven geboorte of geboorteaangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte gebeuren. lees alles wat je moet weten over de geboorteaangifte., tijdens de aangifte wordt een geboorteakte voor je kind opgemaakt. alleen met een geboorteakte is je kind een wettige inwoner van het koninkrijk der nederlanden (én heb je recht op kinderbijslag).). de vader, moeder, duomoeder (de vrouwelijke partner van de biologische moeder) of iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest mag aangifte doen.. Als moeder niet getrouwd is of geen registratie partnerschap heeft, vermelden wij alleen de moeder in de akte. als beide ouders voor de geboorte een akte van erkenning hebben laten opmaken, nemen wij beide ouders op. bij het 2e kind uit uw relatie mag moeder een schriftelijke verklaring van erkenning meegeven bij de aangifte., als je kind is geboren, moet je binnen drie dagen je kind aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. waarom is geboorteaangifte doen verplicht?.

Balie burgerlijke stand . let op! kom niet zonder afspraak naar het raadhuis. heeft u een dringende vraag? zie de aangepaste dienstverlening vanwege het coronavirus. bij balie burgerlijke stand kunt u terecht voor de aangifte van een huwelijk, geboorte en overlijden of een verzoek tot naturalisatie., geboorteaangifte. de moeder, de vader of beide samen moeten binnen de 15 dagen na de geboorte het kind aangeven bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het geboren is.. in sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen..

Kind erkennen als je niet getrouwd bent moet je partner het kind erkennen om wettelijk de ouder te worden. als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van het kind, ben je als biologische vader niet automatisch de wettelijke vader van het kind.